Krocktestad bilinredning

Det finns olika sätt att testa säkerhet. Vissa företag gör tester med hjälp av datorsimuleringar och beräkningar. Så finns det de som gör krocktester i egen regi och med egna uppsatta mål. För oss finns bara ett sätt. Enligt internationella standarder och av ett oberoende godkänt testinstitut. Det franska institutet INRS har satt upp de enda normerna i världen för krocktest av bilinredningar. Detta är tester som är extremt tuffa. De kräver till exempel en högre krockhastighet, och mycket mer specificerade lastvikter än de normer för säten etc, som tidigare använts.

Vi gjorde vårt första krocktest 2001 hos Milbrook i Englande enligt ECR R17.07. Vi klarade testet med glans. Krocktester, krav och önskemål förändras med åren. Sedan dess har vi gjort regelbundna tester.

Vårt senaste krocktest lät vi det franska oberoende testinstitutet Valutec testa våra inredningar enligt INRS NS286, med samma goda resultat som alla tidigare genomförda tester, dvs. med beröm godkänt.

Inredningen skruvas fast på en krocksläde på samma sätt som den skruvas fast i en bil. Hyllor och kasetter lastas sedan full med vikter som kapas till 80% av längden på hyllan eller kassetten som den är beräknad för. Allt för att största möjliga påverkan. Krocksläden körs sedan med en hastighet på strax över 50 km/timme och kraschar rakt in i en betongvägg. På grund av att lasten kommer det ytterligare en smäll bakifrån, bråkdelar av en sekund efter den första smällen, på precis samma sätt som lasten i din egen bil kommer farande vid en eventuell olycka.

INRS är ett stort, (700 anställda), franskt institut för förhindrande av arbetsplatsolyckor. Deras envetna arbete för att ta fram en enhetlig norm för krocktest av bilinredningar började redan 2007. Lastvikter för hyllor och kassetter är noga specificerade och monteringen skall ske helt enligt de gängse monteringsanvisningarna. Belastningen skall vara minst 25 G vid krashen! De flesta testinstitut är övertygade om att den oerhört tuffa INRS NS286 kommer att bli en standardnorm för inredningar i hela Europa, typ Euro NCAP.

För System Edström betyder det givetvis mycket för försäljningen i alla länder att vi klarar detta hårda krocktest. Specifikt för den franska marknaden betyder det att slutanvändare med den välbekanta gröna inredningen i omgångar har fått ett ekonomiskt stöd för att man väljer en krocktestad inredning.