WLTP

Vad är WLTP?

WLTP (World Wide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) är den nya testmetoden för mätning av bränsleförbrukning och utsläppsvärden. Denna testmetod baseras på verklig kördata som är samlad från hela världen och överensstämmer bättre med vanlig körning. Detta för att kunna uppfylla de nya europeiska utsläppskraven; Euro 6d-TEMP och Euro 6d.

WLTPs stora skillnader, jämfört med dagens testmetod NEDC (New European Driving Cycle), är:

 • 12,25 km längre teststräcka
 • 12,5 km/h högre genomsnittshastighet
 • 11 km/h högre max hastighet
 • 10 minuter längre körcykel
 • Flera dynamiska körfaser – mer representativ för verklig körning
 • Inflytande av tilläggsutrustning
final

VIKTIGA DATUM AVSEENDE WLTP

Den 1 september 2019 kommer alla nyregistrerade transportbilar ha ett WLTP-värde. Dock kommer, (tidigast den 1 januari 2020), WLTP att ligga till grund för beräkning av fordonsskatt i Sverige. I skrivande stund är skattesatsen ännu inte bestämd från regeringen. Under övergångsperioden från 1 september 2019 till 1januari 2020, kommer fordonsskatten att baseras på CO2 värden baserat på ”NEDCCorr” vilket medför ett ökat CO2 värde på ca 5–10%, högre än dagens motsvarande NEDC värde. WLTP kommer att medföra ett ökat CO2 värde på ca 20–25% jämfört med NEDC.

HUR WLTP PÅVERKAR OSS

Detaljerade föreskrifter och praxis för hur branschen ska jobba med dessa nya förutsättningar är ännu inte fastlagt, utan kommer att etableras under övergångsperioden och säkerligen även därefter. Det vi vet idag är dock att två viktiga parametrar kommer att påverka bilens WLTP värde vid påbyggnation: vikt och frontarea. Man kan grovt säga att:

 • 1 m2 ökad frontarea motsvarar ca.10 gCO2/km
 • 100 kg ökad vikt motsvarar ca.6 gCO2/km
 • 1 gCO2/km ökat utsläpp motsvarar ca.100 kr/år skattehöjning

Ökning i dessa parametrar, (samt rullmotstånd som påverkas av bilens däck), kommer att behöva registreras om dessa medför en ökning av CO2 utsläpp som överstiger 2 g CO2/km. Påbyggarna använder bilfabrikanternas kalkylprogram för beräkning av nytt WLTP värde utifrån de påbyggnationer som skett på bilen (frontarea, vikt och eventuellt ändrat rullmotstånd). Besiktningsorganet lägger sedan in de korrigerade värdena i vägtrafikregistret.

PRAKTISKA TIPS

Att tänka på när du väljer en transportbil:

 • Det blir ännu viktigare att beställa rätt bil för användningsområdet. Olika fabrikanter har än så länge olika funderingar kring basmodeller och tillval för olika byggnationer.
 • Utsläppsvärdet ökas inte nämnvärt av viktökning, men däremot påverkar luftmotståndsförändringar en hel del. Försök att undvika ändringar i bilens frontarea.
 • Samarbeta med en kunnig påbyggnadspartner som håller sig uppdaterad på hur WLTP-reglerna och praxis av dessa utvecklas.
 • Påbyggaren kommer fortfarande att kunna ombesörja efterbesiktning. Dock är det upp till huvudmannen, (ägaren) om så ska ske. Vi rekommenderar fortfarande att detta görs för att undvika ev. böter och försäkringsproblematik.
 • Tänk på att besparing i utsläppsvärden aldrig bör ske på bekostnad av funktionalitet, säkerhet och service.

Team
System Edström