Hållbarhet

CO2‐utsläpp är vårt primära fokus i vårt miljöarbete. Genom att arbeta med i vår produktutveckling, ger det besparingar på många olika sätt, inte minst på miljön.

Samtidigt som vi gör våra produkter lättare måste vi säkerställa en hög förarsäkerhet, detta säkerställer vi genom att krocktesta våra produkter.

Vi försöker förkorta transportvägarna där det går, optimerad packning och köra med fullastade transporter. Samtransporter är även något vi gör i så stor utsträckning det är möjligt.

Gällande val av leverantörer tittar vi på geografiskt läge, intern/extern ytbehandling, deras miljöarbete och annan miljöpåverkande verksamhet.

Vi har ständigt i åtanke gällande personalens resande, förbrukningsmaterial samt vår tjänstbilspark är optimerad med transportbilar med så låga utsläpp som det är möjligt.

Andra saker vi ständigt arbetar med är inköp och produktion av inköpta varor, energiutnyttjande av våra lokaler och frakter (inkommande och till kund).