Med tanke på rådande situation i världen och 2 års pandemi kommer System Edström, per den 1 juni 2022, införa ett materialtillägg på 10% på gällande prislista för att täcka oförutsedda och ökade kostnader. Materialtillägget kommer tydligt att synas på offerten du får från utvald återförsäljare.