Med tanke på rådande situation i världen och 2 års pandemi kommer System Edström, per den 1 juni 2022, införa ett materialtillägg på 10% på gällande prislista för att täcka oförutsedda och ökade kostnader. Materialtillägget kommer tydligt att synas på offerten du får från utvald återförsäljare.

FAQ

ja! Drop’N’Draw eller DnD är ett verktyg som ger dig möjligheten att modifiera din skåpbilshylla efter dina behov när du ska bygga inredning till en skåpbil.

Drop’n’Draw-verktyget (DnD) sätts ihop genom att man drar artikeln till din skåpbil. Du kan välja vilken sida du bygger på under ”vyer” och börja lägga till dina bitar. Komponenter till bilinredningen snäpper fast på hyllramar etc. för att underlätta monteringen.

Det är ett bra sätt att se hur den slutliga fordonsinredningen kommer att se ut. Dessutom kan lastutrymmet optimeras ytterligare då du kan se vad som passar och inte.

Du kan själv mäta skåpbilen och se till att skåpbilsstället passar. I DnD kan du justera en skåpbil genom att klicka på den och ändra den till dina mått i dimensionsrutan.

När du ska bygga inredning till skåtbil kan du kan använda verktyget Drop’n’Draw (DnD) på vår hemsida eller kontakta din närmaste återförsäljare som kan montera det åt dig.