Under 2015 körde Ford i England ett pilotprojekt där man utvärderade ett antal servicebilar med inredning från System Edström. Nu har man beslutat sig för att expandera sin flotta av mobila mekaniker(Ford Mobile Servicing).

Paul McDermott som ansvarar för uppföljning och efterförsäljning säger att det har varit en fröjd att jobba med System Edström. Ford har fått tillgång till System Edströms expertkunskap och parat detta med de krav som ställts av de engelska bilhandlarna. Detta har resulterat i att man lyckats ta fram en ideal inredning till de mobila verkstadsbilarna.

Läs mer om detta hos Ford eller hos System Edström