Avdraget som kan ge dig som elektriker eller installatör fler jobb

Från och med den första januari 2021 började en ny typ av skattereduktion gälla. Avdraget avser grön teknik och fungerar ungefär som RUT och ROT. Tidigare har kunden behövt söka bidrag för gröna investeringar i efterhand, men nu kan alltså kunderna få avdraget direkt på fakturan.

Det här öppnar upp för fler affärer för exempelvis elektriker eller installatörer som installerar laddstolpar eller solceller. Kunden kan exempelvis få hela 50% skattereduktion för att installera en laddbox till elbilen hemma. Arbeten som annars kan nå rätt höga priser för kunden har alltså möjlighet att nästan halveras med denna skattereduktion. Vi räknar med att efterfrågan på denna typ av jobb kommer öka markant under 2021. Har du en hemsida eller liknande rekommenderar vi att du tipsar dina potentiella kunder om att de kan få avdrag på sina gröna investeringar. Skattereduktionen för grön teknik gäller både material och arbetskraft.

Då gäller skattereduktionen:

  • 15 procent för installation av solceller.
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi.
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Grön teknik vs. rut- och rotavdrag

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte utrymmet för rut- och rotarbeten, men det går inte att kombinera grön teknik-avdraget med rut eller rot. I samband med installation av grön teknik kan kunden dock be dig utföra ett separat rotarbete och då få rotavdrag på det arbetet. Kunden kan exempelvis få rotavdrag vid renovering av sitt tak och sedan grön teknik-avdrag för installationen av solceller på taket.

Viktigt att tänka på:

  • Kunden kan få skattereduktion med högst 50 000 kronor per år.
  • Kunden måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen.
  • Arbetet måste utföras på en bostad som ägs av kunden för att avdraget ska gälla.
  • Betalningen måste ske elektroniskt.
  • Du som hantverkare måste själv skicka en ansökan till Skatteverket om att få beloppet utbetalt.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

avdrag elektriker