Presse

Kort om System Edström Bilinredningar AB:
System Edström Bilinredningar AB er et av de eldste og ledende foretakene i Europa som tilvirker og selger bilinnredning til transportbiler. Selskapet har eksistert siden 1958.

Bilder og videoer

Artikler

System Edström utvikler mobile arbeidsplasser

System Edström utruster årlig 15 000 håndverks- og servicebiler etter hver enkelt kundes innredningsbehov. Med standardløsninger for respektive bransje eller med spesialtilpassede løsninger. Det kan handle om alt fra enkeltkjøretøy for det lille foretaket til 100 kjøretøy eller bilparker på flere tusen biler.

–Mobile arbeidsplasser er en ofte oversett mulighet for å tilgodese kundenes behov, sier Steffen Karlsson, vd hos System Edström Bilinredningar AB.

Det handler om biler for service i svært bred forstand, installasjon og bygg eller rett og slett mobile verksteder. For eksempel for service av transportbiler på plass hos kunden. I 2017 rullet 101 nye mobile verksteder ut til Fords forhandlere i Storbritannia.

-Slike enheter gjør det mulig for bilforetakets kunder å få bilene servert raskere og uten avbrudd i arbeidet, noe som for eksempel sparer kostnader for lånebiler og minsker behovet for verkstedsbytte på bilforetaket.

Mer effektivt arbeid

System Edström levererer innredingsløsninger og gir smarte tilpasninger som gjør kundenes arbeid effektivt. System Edström er markedsledende i Sverige, men selger i hele Europa, der Norden, Storbritannia, Frankrike, Benelux og Tyskland er hovedmarkeder. Utviklingen på området går raskt og skjer i takt med at bevisstheten om og krav til arbeidsmiljø og sikkerhet øker.

-Markedet for slike biler øker mer enn bilsalget, sier Steffen Karlsson. Man kan gjøre mer og mer ved hjelp av velutstyrte biler. Utrustningen handler for eksempel om strømforsyning med 220 volt, belysning med led-teknikk, oppkobling og kommunikasjonsteknikk, dataintensivt miljø, krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, sikkerhetstiltak og ergonomiske krav. Alt fra små biler til veldig store lastebiler. Men flesteparten av kjøretøyene System Edström utruster er på opptil 3,5 tonn.

Stor sjanse for profilering

-Den mobile arbeidsplassen er en viktig kanal å markedsføre og posisjonere brukeren mot sine kunder. I dag kan kjøretøyene gjøres til svært synlige og representative markedsplasser for både kunder og ansatte, sier Steffen Karlsson.

Fremover ser System Edström spennende løsningsmuligheter i elektrifiseringen av bilparken, mobile oppkoblinger mot nettverk og andre enheter og en fortsatt utvikling av innovative helhetsløsninger, der smarte innredningsprodukter sys sammen til en for kunden optimal pakke der produktivitet og nytte for kundens kunde er ledestjerne.

Ta råd og se mulighetene

Steffen Karlssons råd til blivende kunder er:

-Begynn med å finne den grunnleggende ambisjonen som ditt foretak har med sin eksisterende og fremtidige bilpark. Det kan være alt fra enkel ro og orden, sikkerhet som sparer tid og helse til mer avanserte profileringer av biler og til slutt helt nye måter å levere et foretaks tjenester. Og få gjerne hjelp av en innredningsleverandør eller en påbygger. Det er lett å overse de muligheter som dagens produkter og løsninger muliggjør.

Edström Bilinredningar ble grunnlagt i 1958, omsetter for 178 millioner kroner og har 60 ansatte samt samarbeider med lokale bilhandlere og verksteder for overbygninger.