Med tanke på dagens situasjon i verden og den 2-årige pandemien, vil System Edström fra 1. juni 2022 innføre et materialtillegg på 10 % på gjeldende prisliste for å dekke uforutsette og økte kostnader. Materialtillegget vil være godt synlig på tilbudet du mottar fra den valgte forhandleren.