Det finns olika former av servicebilar, med olika behov av skräddarsydd inredning. Många användare är hantverkare. Men, även andra yrkesgrupper har nytta av den här typen av produkter.

Ja, det finns flera anledningar att anpassa skåpbilar och egentligen alla verksamheter som arbetar med mobil produkthantering kan ha nytta av bilinredning. Transport-, post- och budbilar är utmärkta exempel på fordon som enkelt kan skräddarsys med låd-, hyll- och förvaringslösningar. Ju bättre organiserad bilen är på insidan, desto fler paket får plats och kan levereras snabbt och lätt ut till mottagarna. Perfekt i en tid när allt fler handlar online.

Förutom att paketen når mottagarna snabbare så underlättar inredningen även för buden själva. Om lasten i din budbil är väl organiserat så blir det nämligen enklare att hitta rätt, och om man regelbundet transporterar tung utrustning så finns det möjlighet att installera lyftanordningar i bilen. Det går också att effektivisera själva lastutrymmet, med hjälp av olika golvnivåer och påbyggnader.

Optimera efter uppdrag

För att hitta en optimal lösning gäller det först att ta hänsyn till verksamhetens uppdrag och att fråga sig vilken typ av last man oftast transporterar. Ett bra tips är också att kontakta en tillverkare eller installatör av bilinredningar, som kan guida dig till rätt upplägg. Om du tar hjälp av en professionell och auktoriserad installatör av inredning för budbil kan du också vara säker på att inredningen omfattas av garanti.

Bilinredning gör det även möjligt att använda bilen som ett mobilt showroom. Ett bra alternativ för produktföretag med fokus på kundrelationer och med säljare som ofta åker ut på kundbesök för att visa upp sortiment och demoversioner.

En av fördelarna med bilinredning är att den är flexibel och enkelt kan skräddarsys. Detta innebär i praktiken också att den kan ändras i takt med att behoven förändras. På så vis kan olika anställda inom ett och samma företag ha unikt inredning i sin bil, anpassad efter just de aktuella arbetsuppgifterna.

Säkerhet, vikt och bränsle

Men blir då inte bilarna väldigt tunga? Och hur fungerar det med säkerheten?

När det gäller vikten så är modulbaserad inredning framtagen i lättviktsmaterial som inte resulterar i ökade bränslekostnader eller utsläpp. För trygg och säker funktion är produkterna också noggrant krocktestade. Om du väljer att installera inredningen på egen hand är det därför viktigt att du utgår från befintliga monteringsbeskrivningar och tar hänsyn till säkerheten. Naturligtvis är det också viktigt att säkra lös last.

Intresserad av att effektivisera din verksamhet? Kontakta System Edström redan idag för mer information om interiörställningar för budbil eller andra typer av bilinredning. Oavsett om du söker standardutformade paket eller skräddarsydda lösningar så har de alternativen för dina behov.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos System Edström.”