Elektrikere, rørleggere og snekkere har alle spesielle verktøy som må være med i servicebilen. Dette inkluderer også stiger. Så hva er egentlig den beste, mest effektive og sikreste metoden for å oppbevare og transportere stiger i en varebil?

Det finnes en rekke ulike metoder for oppbevaring av stiger. Noen foretrekker takmonterte stigeholdere, mens andre velger en innvendig stigeholder til varebil. Begge disse typene av stigeholder har både fordeler og ulemper.

Den beste løsningen for dine kjøretøy avhenger av en rekke faktorer, som lengden på stigen. Hvis du trenger hjelp til å bestemme hvilken type stigeoppbevaring som er den beste for dine kjøretøy, kan du kontakte System Edström eller en av være forhandlere for råd og tips.

For øyeblikket tilbyr vi kun innvendig stigeholder til din vare- eller servicebil, men vi fornyer produktspekteret hele tiden, så følg med på siden med nye produkter.

Takmontert stigeholder

Hvis du bruker stiger som er lengre enn ca. 8–10 m, er en takmontert stigeholder vanligvis den eneste muligheten. En stige som er så lang vil ganske enkelt ikke passe inn i et lasterom i en vare- eller servicebil av normal størrelse.

Fordeler og ulemper med takmonterte stigeholdere:

Fordeler:

 • Gjør det mulig å ta med egen stige, slik at du ikke må leie utstyr for å rekke opp til vanskelig tilgjengelige steder i høyden.
 • Du kan oppbevare stiger på en sikker måte, samtidig som du frigjør plass i service- eller varebilen.

Ulemper:

 • Takmonterte stigeholdere vil øke den totale høyden på bilen. Dette kan være et problem hvis du skal inn på steder med lav takhøyde.
 • Kan føre til økte “skjulte kostnader”. En takmontert stigeholder vil for eksempel øke luftmotstanden under kjøring, noe som igjen øker drivstoffkostnadene.
 • Kan påvirke produktiviteten, siden stigeholderen kan trenge rengjøring eller vedlikehold etter regn eller snøvær.
 • Levetiden til stigeholderen eller stigene kan forkortes, siden verken stigen eller holderen er beskyttet mot vær og vind.
 • Risikoen for tyveri øker, fordi stigen ligger ubeskyttet og godt synlig.
 • Det kan oppstå farlige situasjoner dersom stigen løsner og faller av bilen.

Innvendig stigeholder

Hvis du er bekymret for ulempene med takmonterte stigeholdere, bør du isteden vurdere innvendig stigeholder til varebil. Denne holdertypen har andre fordeler og ulemper sammenlignet med en takmontert stigeholder.

Fordeler og ulemper med innvendige stigeholdere:

Fordeler:

 • Ingen ekstra høyde.
 • Genererer ikke ekstra luftmotstand.
 • Ofte billigere enn takmonterte stigeholdere.
 • Har lengre levetid, siden holderen sitter inne i bilen.
 • Redusert risiko for tyveri, fordi holderen er skjult innvendig.
 • Mindre konsekvenser hvis stigen løsner og faller ut av holderen.
 • Frigjør laste- og gulvplass.

Ulemper:

 • Begrenset plass til å oppbevare lange stiger.

Innvendig stigeholder til varebil fra System Edström

Når du skal velge innredning til kjøretøyene dine, er det viktig at du velger et system som gjør at du og dine medarbeidere både kan arbeide mer effektivt og på en sikrere måte. Når du skal velge mellom en takmontert eller innvendig stigeholder, er det spesielt tre faktorer som spiller inn: lagringskapasitet, sikkerhet og produktivitet.

Hvis du fortsatt er usikker på hvilken løsning som passer best for deg og kjøretøyene dine, kan du kontakte oss eller en av våre forhandlere. I tillegg til våre innvendige stigeholdere kan vi tilby et bredt spekter av innredning til service- og varebiler samt tilbehør til mange av de mest kjente varebilprodusentene som Ford, Opel, Fiat og mange flere.