Sikkerhet

Hver ting på sin plass er ikke den eneste anledningen til å ha en innredning i servicebilen. Om ulykken skulle være ute vil din last bli værende der du la den.

System Edstrøms innredning har blitt kollisjonstestet i verdens hardeste kollisjonstest.

Bilinnredning kan være konstruert på ulike måter. Med erfaring siden 1958 så vet vi hva som fungerer. Gjennom årene har vi fulgt opp mange kollisjoner og ut i fra det forbedrer vi konstruksjoner, monteringsanvisninger og våre forhandlere utdannes kontinuerlig.

En innredning fra System Edstrøm kan monteres i bilen hos en av våre forhandlere eller så kan du gjøre det selv. Om du velger å montere den selv så vær nøye med å følge monteringsanvisningen og tenk på sikkerheten. Sitter innredningen fortsatt på plass ved en eventuell kollisjon, hvor havner lasten din?

Når bilinnredningen sitter på plass og det er tid for å komme seg ut på veien, bruk noen minutter og les igjennom ”råd på veien”, det kan redde ditt og andres liv.